Selasa, 12 Februari 2013

PERSONEL NASIDA RIA DARI MASA KE MASA

NASIDA RIA Angkatan pertama Masih memakai nama NASYIDA RIA


Angkatan pertama

Hj. Mudrikah zain
Alfiah
Hj. Muthoharoh
Nur ain
Srihendrawati
Hj. Umi Choliifah (alm)
Hj.Rien Djamain
Nunung muchayatoen
Hj. Musyarofah
Hidayah
QudriahAngkatan kedua:

Hj. Afuah
Hj. Nurjanah
Hj. Nadhiroh
Hj. Nurhayati
Hj. Nurhamidah
Rofiati
Sofiatun


Angkatan ketiga:

Nurbaya
Towiyah
Siti romnah
Uswatun hasanah
Titik/Siti mukaromah

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

ASRUL SANI AWARD

ASRUL SANI AWARD